Спробувати безкоштовно

Договір

публічної оферти та користування сайтом (оферта)

Договір, положення якого викладені нижче по тексту, є офіційним та публічним договором (офертою), тобто офіційною публічною пропозицією (офертою) придбати інформаційні послуги «Pulse» через укладення договору публічної оферти та користування сайтом (надалі — «Договір»).

Під «Pulse» (надалі за текстом - «Адміністратор» та/або «Pulse») в цьому Договорі мається на увазі Фізична особа-підприємець РАПІНЧУК ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ, який зареєстрований та діє згідно з нормами чинного законодавства України (дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 04.07.2014, номер запису: 21030000000080150).

Договір укладається між «Pulse», з одного боку, та будь-якою дієздатною фізичною особою, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі за текстом - «Користувач» та/або «Ви»), з іншого боку, далі разом іменуються як – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона, на нижчезазначених умовах.

Якщо ви не хочете або не можете, або не згодні дотримуватися умов цього Договору, будь ласка, не використовуйте, не відвідуйте Сайт, не користуйтесь Послугами Сайту, не заповнюйте реєстраційну форму, не сплачуйте Послуги, запропоновані на Сайті.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕНЯ:

«Сайт/Система» — інтернет-сайт, який розміщений в домені https://pulsemediascount.com та його під доменах.

«Акцепт» - надання Користувачем повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Послуги» – послуги з моніторингу сайтів українських ЗМІ та соціальних мереж, аналіз публікацій, швидких повідомлень про нові публікації, які надаються «Pulse», та зазначені у відповідному розділі Сайту (https://pulsemediascout.com).

«Користувач» - будь-яка дієздатна фізична особа, що відвідала Сайт https://pulsemediascount.com, використовує Сайт незалежно від факту реєстрації на Сайті, акцептувала даний Договір.

«Pulse» та/або «Адміністратор» - суб'єкт господарювання, фізична особа – підприємець, який надає Послуги та реквізити якого зазначено у Розділі «14. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ» даного Договору.

«Контент» — інформація, виражена в текстовій, числовий, графічній або звуковий формі, яка може зберігатися або передаватися за допомогою сервісів Сайту.

«Небажаний контент» — контент, який містить ненормативну лексику, або стосується торгівлі наркотичними, психотропними речовинами або їх аналогами, може сприйматися як пропаганда культу насильства і жорстокості, расової, національної або релігійної нетерпимості і дискримінації, порнографії тощо. До небажаного контенту відносяться також посилання на веб-ресурси та/або матеріали, використання та/або поширення яких заборонено нормами чинного законодавства та/або суперечить принципам суспільної моралі.

«Обробка персональних даних» — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

«Поширення інформації» — передача Користувачем інформації, отриманої на Сайті або від іншого Користувача (користувачів) будь-яким третім особам і будь-яким способом, зокрема, але не виключно — опублікування в засобах масової інформації, поширення в мережі Інтернет або з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку, повідомлення в публічних виступах або соціальних мережах, розміщення в громадських місцях тощо.

«Проєкт» - сукупність ключових запитів і джерел, згідно яких здійснюється моніторинг даних, а також результати моніторингу.

«Білінг період» - тривалість роботи пакета підписки на послугу в днях. Визначає на скільки часу вперед можуть бути внесені абонплати за послуги обраного пакета. (за замовчуванням календарних 30 днів).

«Пакет підписки» - це дозвіл користувачеві використовувати послуги сайту в повному обсязі, визначені пакетом, за певну абонплату.

«Баланс аккаунта» - віртуальний гаманець аккаунта, з якого відбуваються регламентні списання коштів за білінг період пакетів всередині аккаунта.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення цієї публічної пропозиції (оферти) визначають всі істотні умови Договору та є однаковими для всіх Користувачів.

1.2. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Користувача на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.3. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.4. Використання Сайту, будь-яких його Послуг, що пропонуються «Pulse» на Сайті, перегляд та/або прослуховування Контенту, заповнення та надсилання реєстраційних форм (реєстрація на Сайті), надання Користувачем інформації, перехід за відповідними гіперпосиланнями, оплата Послуг на Сайті (введення платіжних реквізитів), а також проставлення відповідної позначки під час реєстрації на Сайті та інші дії, зазначені в цьому Договорі, є повною та беззастережною згодою Користувача з усіма пунктами цього Договору, з усіма його змінами та доповненнями, і свідчить про прийняття пропозиції та умов «Pulse», вчинення Користувачем акцепту публічної пропозиції (оферти) та укладення Договору між «Pulse» та Користувачем.

У разі незгоди Користувача з умовами цього Договору Користувач зобов'язаний полишити Сайт і припинити користування Послугами.

1.5. Умови оферти (акцепт публічної пропозиції (оферти)) приймаються в один із таких способів, але не виключно:

 1. (І) вчиненням дії, що свідчить про згоду з умовами (натисненням на кнопку, проставленням пташки у чекбоксі або аналогічною дією) на сторінці замовлення Послуги на Сайті. У цьому разі Ви укладаєте з нами Договір у момент натиснення на кнопку «Оплатити»;
 2. (ІІ) фактичним користуванням Послугами та матеріалами Сайту. У цьому разі Ви погоджуєтеся з тим, що ми розглядатимемо факт використання Послуг як згоду з умовами Договору (акцепт оферти);
 3. (ІІІ) відвідуючи Сайт і користуючись безкоштовним Контентом (матеріалами та Послугами), розміщеними у відкритих розділах Сайту.

1.6. Укладаючи цей Договір, тобто акцептуючи умови цієї публічної пропозиції (оферти), Користувач підтверджує, що він:

 • - цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами цього Договору;
 • - при здійсненні акцепту надає Адміністратору свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні, в порядку та на умовах Закону України «Про захист персональних даних». Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Користувач підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Адміністратору, з метою можливості виконання умов цього Договору, а також для отримання, за потреби інформації та документів, необхідних для виконання цього Договору. Користувач також погоджується з тим, що Адміністратор має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Користувача, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних та забезпечення належного захисту таких даних. Обсяг прав Користувача, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий. Детальне розкриття та особливості порядку обробки персональних даних Користувача, зазначення прав Користувача щодо обробки його персональних даних, їх захисту визначені Політики конфіденційності, викладених за цим посиланням: https://pulsemediascout.com/privacy;
 • - цілком і повністю ознайомлений та згоден (погоджується) з розміщеними на Сайті https://pulsemediascout.com наступними документами: умовами користування Сайтом, викладеними у цьому Договорі, Політикою конфіденційності та зобов’язується їх дотримуватись.

1.7. Цей Договір може бути змінений, доповнений Адміністратором в односторонньому порядку в будь-який час без попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту його публікації на Сайті https://pulsemediascout.com після чого всі зміни вважаються доведеними до відома Користувача.

1.8. Реєструючись на Сайті або замовляючи Послуги, Користувач будь-коли може перервати процес оформлення придбання Послуг та укладення Договору або виправити помилки введення до моменту завершення процесу реєстрації чи оформлення замовлення – оплати Послуг, реєстрації.

Користувач також завжди може зв'язатися з Адміністратором та повідомити про помилки введення, яких припустився, та неточності у своїх персональних даних.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Адміністратор, на умовах та в порядку визначених цим Договором, надає, а Користувач приймає інформаційні послуги, що пропонуються на Сайті, за винятком послуг, що надаються юридичним особам та фізичним особам-підприємцям у межах окремого письмового договору.

3. ПОРЯДОК РОБОТИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ

3.1. Для користування безкоштовними інформаційними матеріалами Сайту, достатньо бути просто відвідувачем Сайту.

3.2. Для початку користування Послугами Сайту, Користувач повинен виконати наступні дії:

1) На сайті https://pulsemediascout.com Користувачеві необхідно натиснути кнопку "ПОЧАТИ", "ОБРАТИ" або "СТАРТУВАТІ БЕЗКОШТОВНО".

Натискання на будь-яку з цих кнопок призводить до виклику форми реєстрації користувача в системі Pulse.

2) На формі реєстрації Користувачеві необхідно залишити наступні дані:

 • а) Адресу електронної пошти (логін);
 • б) Встановити пароль Користувача до облікового запису в системі Pulse (не менш 8 символів);
 • в) пройти перевірку reCAPTCHA

3) В результаті успішної реєстрації, Користувач потрапляє до особистого кабінету з адресою сайту https://pulsemediascout.com. Користувач стає адміністратором облікового запису.

3.3. Користувач (адміністратор облікового запису) може створити проєкт, вказавши до 10 ключових запитів. В результаті активації проєкту система Pulse щогодини здійснює моніторинг і аналізує контент українських сайтів ЗМІ і соціальних мереж на предмет наявності необхідного ключового запиту. Результати пошуку відображаються в особистому кабінеті Користувача в режимі перегляду проєкту, а також приходять на електронну адресу, зазначену при реєстрації, у вигляді консолідованого звіту.

3.4. Адміністратор облікового запису може створювати будь-яку кількість проєктів, але запуск і активація дії проєкту моніторингу обмежено у відповідності до обраного пакету підписки на систему Pulse.

3.5. Адміністратор облікового запису може додавати додаткових користувачів в особистий кабінет. Такі Користувачі також мають доступ до перегляду, створення нових проєктів і всіх додаткових функцій системи Pulse. Однак ці Користувачі не можуть видаляти або додавати нових користувачів в обліковий запис. Ця функція доступна тільки адміністратору облікового запису.

3.6. Користувачеві необхідно самостійно вибрати будь-який з пакетів підписки, інформація щодо яких розміщена на Сайті.

3.7. Оплатити Послуги за допомогою Інтернет еквайрінга Tranzzo.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

4.1. Вартість платних послуг Сайту встановлюється «Pulse» в залежності від виду та обсягу Послуг, виходячи з вартості пакету підписки, яка вказана на Сайті, у національній валюті України – гривні, без ПДВ, згідно курсу встановленого відповідною платіжною системою в Інтернет еквайрингу Tranzzo.

4.2. Вартість Послуг може змінюватися «Pulse» в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку, від зовнішніх економічних чинників, які не залежать від «Pulse».

4.3. Оплата Послуг здійснюється Користувачем, відповідно до вартості Послуг встановлених на Сайті на день оплати, у національній валюті України – гривні, без ПДВ, згідно курсу встановленого відповідною платіжною системою в Інтернет еквайрингу Tranzzo, онлайн банківськими платіжними картками Visa або MasterCard за допомогою Інтернет еквайрингу Tranzzo, відповідно до вартості пакету підписки. При цьому вартість Послуги, яка оплачена Користувачем в повному обсязі, не може бути змінена «Pulse» в односторонньому порядку.

4.4. Перераховані кошти зараховуються на баланс Користувача в особистому кабінеті на Сайті (Особистий кабінет Користувача, меню «План Підписки»). Баланс поповнюється на суму, яка прийшла в результаті відповіді про успішну оплату з боку платіжної системи.

4.4.1. Оплатою за пакет підписки є фактичне списання коштів з балансу Користувача на суму вартості пакету підписки.

4.4.2. Баланс прив'язується до особистого кабінету Користувача, поповнення балансу здійснюється тільки власником облікового запису, та є єдиною можливістю списання коштів за всі проєкти всередині особистого кабінету Користувача.

Користувачеві доступна історія оплати: дата, сума і статус платежу, прапорець "Поповнення балансу" / "Списання з балансу", найменування Пакета, за який була списана сума - в меню «План Підписки» особистого кабінету Користувача.

4.5. Користувач може поповнити баланс у будь який час та на будь яку суму, як і оплатити пакет підписки.

4.6. «Pulse» має наступні режими оплати пакету підписки шляхом списання коштів з балансу Користувача:

4.6.1. Автоматичне – списання коштів з балансу здійснюється «Pulse» в автоматичному режимі в момент настання терміну авансового платежу за білінг період. У момент старту білінг періоду, система перевіряє суму пакета і наявність необхідної суми на балансі користувача. Як тільки системі вдалося списати кошти, стартує білінг період платного Пакета. Білінг період розраховується з моменту оплати пакета підписки. У разі, якщо в момент настання дати старту нового пакету підписки, у користувача недостатньо коштів на балансі, йому повідомляється на пошту про необхідність поповнення балансу.

Сам Пакет підписки переходить в статус "Очікує оплати", моніторинг в рамках запущених проєктів не виконується. Проєкти переводяться в статус "На паузі" без можливості активувати їх роботу.

Користувач може створювати проєкти, але не може активувати, так як пакет підписки не оплачений.

Після успішної оплати пакета підписки проєкти автоматично активуються і моніторинг стартує з дати активації (статті, знайдені в проміжок часу між оплатою - НЕ підтягуються в проєкт користувача).

Користувач може поставити на паузу будь-який активний проєкт в рамках пакета підписки або видалити раніше активний проєкт / проєкти, але на білінг період це вже не впливає. Тобто сплачені кошти за віддалені або зупинені проєкти в рамках білінг періоду - не відшкодовуються, а сам період не переноситься.

4.6.2 Примусове – здійснюється у разі, якщо користувач системи (доступно тільки власникові облікового запису) змінює пакет підписки на рівень вище, до закінчення терміну дії поточного пакетного плану.

Адміністратор «Pulse» також може списати кошти з балансу Користувача для зменшення суми балансу (у разі, якщо користувач запросив повернення коштів за проєкти) з можливістю вказати призначення платежу.

Всі списання коштів доступні в інтерфейсі користувача в історії платежів.

4.6.3. При здійсненні оплати за Послуги Користувач погоджуєтеся надати дійсні платіжні дані.

4.6.4. Перед проведенням платежу уважно вивчіть відомості про транзакції, оскільки загальна вартість може включати в себе комісію, податки, збори та інші обов’язкові платежі, встановлені третіми особами, які Ви зобов’язані будете сплатити.

4.7. Зверніть увагу, «Pulse» не збирає і не зберігає платіжні дані разом з іншою інформацією про транзакції. Перед проведенням платежу додатково ознайомтеся з Політиками відповідних платіжних систем. У разі проведення процедури повернення коштів, дані про Користувача, які будуть необхідні для оброблення заявки на повернення коштів будуть збиратися та зберігатися згідно до Політики конфіденційності (https://pulsemediascout.com/privacy).

4.8. Якщо Ви не досягли повноліття, ви можете зробити покупку, використовуючи той чи інший платіжний метод, тільки з дозволу одного з ваших батьків або опікуна.

Якщо операція списання грошових коштів призводить до овердрафту або стягування з Вас інших банківських зборів, ви самостійно відповідаєте за вказаними зобов’язаннями перед банком.

4.9. Коли Ви використовуєте будь-який спосіб оплати, Ви заявляєте і гарантуєте Адміністратору, що:

 • 1) ви є законним власником такого способу оплати і маєте право використовувати його;
 • 2) спосіб оплати, що вами використовується є дійсним;
 • 3) використання такого способу оплати та ініціювання платежів в здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

5.1. У разі, якщо Користувач «Pulse» вирішив не використовувати залишок коштів на своєму балансі і відключити / тимчасово зупинити дію проєктів моніторингу, всі кошти повертаються на баланс користувача і залишаються там до тих пір, поки Користувач не відновить роботу проєктів.

5.1.2. Всі інші суперечки з фізичного поверненню коштів користувачеві обговорюються в окремому порядку з адміністратором «Pulse».

5.2. Всі повернення грошових коштів здійснюються у гривнях за допомогою переказу грошової суми на зазначену Користувачем карту Visa / MasterCard, або поточний рахунок протягом 2 (двох) тижнів після задоволення претензії. «Pulse» утримає з суми повернення всі додаткові комісії банків і платіжних систем, пов’язані з поверненням платежу.

6. ДІЇ З ПАКЕТАМИ ПІДПИСКИ

6.1. Користувач може активувати дію пакету підписки, вибравши тип пакета на етапі реєстрації або в процесі роботи в особистому кабінеті в системі «Pulse».

6.2. Активація дії пакета підписки відбувається шляхом поповнення балансу на необхідну суму, що залежить від вартості пакета підписки.

6.3. Якщо Користувач не запустив жоден проєкт, або не користується системою, кошти за білінг період будуть автоматично списані в день активації і в наступні дати настання білінг періоду.

6.4. Користувач може не поповнювати баланс, тим самим зупинивши дію послуги при настанні дати білінг періоду. Система автоматично припиняє дію проєктів моніторингу.

6.5. В результаті поповнення балансу на необхідну суму, система автоматично стартує дію проєктів моніторингу, а також новий білінг період.

6.6. Користувач може примусово змінити пакет підписки на рівень вище, до закінчення терміну дії поточного пакетного плану.

В такому випадку з балансу користувача буде списана сума - різниця між вартістю поточного і нового пакетів, в рамках білінг періоду (до 30 днів), що залишився.

6.7. Перейти на пакет нижче рівня Користувач може тільки по закінченню білінг періоду поточного пакетного плану підписки.

Система автоматично списує кошти за новий пакет і стартує білінг період.

6.8. У разі невиконання зобов'язань перед Користувачем з вини «Pulse», «Pulse» зобов'язується повернути Користувачеві кошти, оплачені за Послуги «Pulse» за той період часу, коли зобов'язання «Pulse» не виконувалися.

6.9. У разі дострокового завершення надання Послуг за ініціативи Користувача, у зв’язку із досягненням «Pulse» необхідних Користувачу результатів або при бажанні Користувача зупинити отримання Послуг до кінця встановленого терміну, залишок коштів, які були сплачені Користувачем та не використані в рамках проєкту повертаються на баланс Користувача в його особистому кабінеті на Сайті «Pulse». Баланс можна використовувати для оплати нових проєктів та Послуг «Pulse».

6.10. У разі виникнення претензій щодо наданих «Pulse» Послуг, Користувач повинен написати обґрунтований лист з наданням причин і доказів, на електронну адресу «Pulse» welcome@pulsemediascout.com. Лист буде розглянуто протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту його отримання, і в разі задоволення з боку «Pulse» буде проведено перерахунок і повернення оплати.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ КОРИСТУВАЧА:

7.1. Користувач обізнаний та погоджується, що «Pulse» працює тільки з відкритою інформацією.

7.2. Користувач погоджується з тим, що «Pulse» не несе відповідальності за характер і тональність контенту, який був виданий користувачеві в результаті моніторингу. Система «Pulse» не створює власний контент, а тільки видає результати, зібрані по ключових запитах користувачам на тих джерелах, які підключені автоматично системою або вручну користувачем.

7.3. Користувач зобов'язується ознайомитися з умовами цього Договору та самостійно відстежувати їх зміни. Продовження використання Сайту після будь-яких змін та/або доповнень Договору передбачає беззастережну згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

7.4. Необізнаність Користувача з цими умовами Договору не звільняє Користувача від зобов'язань, передбачених Договором, а також відповідальності за їх невиконання та/або неналежне виконання.

7.5. Користувач підтверджує досягнення 18-річного або іншого віку, мінімально дозволеного в Україні для перегляду відповідного Контенту та/або для можливості здійснення оплати за використання Послуг у випадках, передбачених Адміністратором.

Фізична особа, яка не досягла необхідного віку, зобов'язується утриматися від доступу до використання Послуг та/або здійснення оплати за Послуги без згоди батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників чи інших законних представників відповідно до чинного законодавства України. Інакше відповідальність за порушення умов цього пункту Договору фізичною особою, яка не досягла необхідного віку, покладається на батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства України.

Адміністратор не несе відповідальності за законність користування Послугами та/або перегляд/прослуховування контенту Користувачем/фізичною особою.

7.6. Користувач гарантує, що під час використання Сайту не вчиняє та не вчинятиме будь-яких дій, спрямованих на обхід технічних засобів захисту від несанкціонованого використання Сайту.

7.7. Користувач зобов’язується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення національного законодавства України або норм міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту в цілому і окремих його сервісів.

7.8. Користувач зобов’язується не використовувати Сайт для вчинення протиправних дій, в тому числі, але не виключно: торгівлі наркотичними, психотропними речовинами або їх аналогами, розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, порнографічних матеріалів і т.д.

7.9. Користувач попереджений про те, що Адміністратор не несе відповідальності за відвідування і використання Користувачем зовнішніх ресурсів, посилання які можуть міститися в сервісах Сайту

7.10. Користувач погоджується, що сервіси Сайту можуть супроводжуватися рекламою і згодні з тим, що Адміністратор не несе відповідальності та не має жодних зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

7.11. Користувач не має права використовувати Сайт для реклами чи іншого стимулювання продажу будь-яких товарів та/або послуг у будь-який інший не погодженим із Адміністратором спосіб.

7.12. Користувач гарантує дотримання всіх умов Договору та правил, з якими йому буде запропоновано ознайомитися під час оформлення замовлення та/або користування Послугами, що пропонуються на Сайті. Користувач погоджується, що не буде приймати участь у діяльності, яка порушуватиме функціонування Сайту, надання Послуг або пов'язаних із ними серверів та мереж.

Користувач бере на себе повну відповідальність за будь-які порушення своїх зобов'язань, передбачених цим Договором, а також за всі наслідки таких порушень.

7.13. Погоджуючись з умовами Договору, Користувач надає свою згоду на отримання від Адміністратора в будь-який час письмових повідомлень, рекламних розсилок, інформаційних повідомлень та інших матеріалів за номером телефону та e-mail, зазначеними під час реєстрації.

В окремих випадках за необхідності Користувач може відмовитися від їх отримання.

8. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАТОРА:

8.1. «Pulse» дозволяє Користувачеві працювати одночасно з декількома проєктами.

8.2. «Pulse» дозволяє Користувачеві додавати інших Користувачів до особистого кабінету.

8.3. «Pulse» зобов'язується відкрити Користувачеві доступ до Сайту та Послуг у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

8.4. «Pulse» має право на власний розсуд і без додаткового попередження Користувача обмежити доступ Користувача до Сайту та платних Послуг (відповідного Контенту), в тому числі за допомогою системи територіального обмеження доступу до перегляду Контенту за IP-адресами Користувачів, змінювати перелік та інші характеристики Контенту, іншої інформації, розміщеної на Сайті, а також функціональні параметри Сайту.

Погоджуючись із цим пунктом, Користувач звільняє «Pulse» від будь-яких видів відшкодувань і компенсацій за реалізацію Адміністратором прав, передбачених цим пунктом Договору.

8.5. «Pulse» має право вчиняти будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України, яке застосовується щодо цього Договору, для недопущення: несанкціонованого доступу до Сайту, розміщеного на ньому Контенту; дестабілізації роботи Сайту та інших дій, що порушують права та законні інтереси «Pulse» та/або правовласників Контенту.

8.6. У разі порушення Користувачем умов цього Договору «Pulse» має право використати всі способи захисту порушеного права, в тому числі, але не виключно, звертатися до правоохоронних і судових органів для притягнення недобросовісного Користувача до цивільної, адміністративної, кримінальної та іншої відповідальності за скоєне правопорушення.

8.7. Адміністратор залишає за собою право на власний розсуд змінювати та/або доповнювати Договір, в будь-який час без будь-якого попередження Користувача.

8.8. Адміністратор має право на власний розсуд встановлювати будь-які обмеження щодо використання Сайту, а також у будь-який час змінювати цей Договір в односторонньому порядку, без отримання згоди Користувача.

8.9. Адміністратор має право встановити вікові обмеження для доступу Користувачів до Сайту та Контенту. Користувачі, які не досягли зазначеного Адміністратором віку, зобов'язуються утримуватися від доступу до Сайту і такого Контенту.

Адміністратор вживає заходів для захисту прав і законних інтересів виключно після звернення зацікавленої особи до Адміністратора у порядку, встановленому цим Договором.

9. ПОЛОЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

9.1. Усі матеріали та Контент, розміщені на Сайті https://pulsemediascout.com, а також матеріали та Контент, що надаються Користувачеві під час надання платних Послуг, не є об'єктом авторського права.

9.2. Право використання матеріалів і Контенту, що є складовими Сайту або отримані Користувачем під час надання Послуг, не є ексклюзивним, так як «Pulse» моніторить, збирає та надає Користувачу публікації, що знаходяться у вільному доступ на сайтах ЗМІ та соціальних мережах.

10. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ГАРАНТІЙ

10.1. Адміністратор не надає жодних гарантій того, що користування Послугами забезпечить Користувачеві досягнення фінансових та будь-яких інших результатів. Дані та Контент, які надаються під час використання платних та безоплатних Послуг та інших матеріалів Сайту, мають лише інформаційний характер.

10.2. Купуючи платні Послуги або використовуючи безоплатний контент, Користувач погоджується, що використовує Контент виключно на власний розсуд і несе за це самостійну (односторонню) відповідальність.

10.3. Адміністратор не несе жодної відповідальності за ймовірний недоотриманий Користувачем прибуток, репутаційні та інші ризики, які можуть виникнути під час використання матеріалів Сайту.

10.4. Результати різних Користувачів можуть значно різнитися у разі користування тими самими Послугами.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. «Pulse» не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві внаслідок порушення ним умов цього Договору.

11.2. «Pulse» не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Послуг і своїх зобов'язань у разі надання Користувачем недостовірної або помилкової інформації.

11.3. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

11.4. «Pulse» або Користувач звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зокрема введення карантину, що виникли незалежно від волі «Pulse» та/або Користувача після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

12.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством України, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами.

12.2. Цей Договір вважається погодженим Користувачем та укладеним за місцезнаходженням Адміністратора з дати акцептування.

12.3. Користувач має право припинити дію цього Договору в будь-який час натиснувши кнопку «Завершити проєкт» в особистому кабінеті Користувача на сайті ( меню «Проєкти»), натиснувши кнопку «Скасувати план» (меню «План Підписки») припинивши використання та відвідування Сайту, надавши Адміністратору письмове повідомлення про припинення Договору на електронну адресу Адміністратора, вказану в Розділі «14. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ» даного Договору.

12.4. Адміністратор залишає за собою право достроково розірвати Договір з Користувачем без компенсації Користувачеві будь-яких коштів/збитків, за умови надсилання Користувачеві письмового повідомлення не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до запланованої дати розірвання, у випадку порушення Користувачем прав Адміністратора та/або третіх осіб чи вимог законодавства України.

13. ФОРС-МАЖОР

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зокрема введення карантину) і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк протягом якого діяли ці обставини.

13.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватись більше двох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за Договором. В цьому випадку Договір вважається припиненим за умови досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах Договору.

13.3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово та не пізніше п’яти днів повідомити іншу сторону про настання форс-мажору, припинення виконання своїх зобов’язань із проєктом врегулювання взаємних зобов’язань.

13.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатись.

14. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. Цей Договір укладено на території України і він діє відповідно до чинного законодавства України.

14.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

14.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. Надання Послуг «Pulse» здійснюється цілодобово і без вихідних.

15.2. Служба підтримки «Pulse» працює з 08:00 до 22:00 в будні дні та з 10:00 до 18:00 у вихідні та святкові дні (контакти Служби підтримки welcome@pulsemediascout.com ).

Користувач може відправити повідомлення на електронну адресу служби підтримки (welcome@pulsemediascout.com) в будь-який зручний для нього час — воно буде оброблено співробітниками служби підтримки в робочий час.

16. Політика безпеки передачі реквізитів платіжної картки / Політика безпеки платежів.

16.1. При оплаті замовлення банківською картою, обробка платежу (включаючи введення номера карти) відбувається на захищеній сторінці процесинговой системи. Це означає, що конфіденційні дані Користувача (реквізити карти, реєстраційні дані та ін.) не надходять до «Pulse», їх обробка повністю захищена і ніхто не може отримати персональні і банківські дані Користувача.

16.2. При роботі з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечну обробку реквізитів Банківської карти Власника. Застосовувана технологія передачі даних гарантує безпеку по операціях з банківськими картами шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL).

17. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ

ФОП РАПІНЧУК ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

ІНН: 2898409898

Адреса: Україна, 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Гоголя, будинок 145, квартира 12

Дата запису в ЄДР: 04.07.2014, номер запису: 21030000000080150

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради

п/р в форматі IBAN: UA053133990000026009055712477

ПАТ "ПРИВАТБАНК", м. Запоріжжя

МФО: 313399

Платник ЄП: III група 5%

e-mail: welcome@pulsemediascout.com